ENGELLİLİKTE HAK TEMELLİ YAKLAŞIM VE ERİŞİLEBİLİRLİK PANELİ

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI İÇİN DUYURU

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

ENGELLİLİKTE HAK TEMELLİ YAKLAŞIM VE ERİŞİLEBİLİRLİK PANELİ

“Erişilebilirlik varsa Engellilik yoktur”

Düzenleyen: İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma (ENUYGAR) Merkezi

Tarih: 1 Aralık 2020 Salı günü, 09.30-13.00

Yer: İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesindeki Rektörlük Binası Doktora (D1) Salonundan canlı yayın yapılacaktır.

Katılmak isteyenler   çevrim içi olarak İstanbul Üniversitesi ENUYGAR Youtube kanalından işaret dili ve altyazı desteğiyle izleyebilir.

İstanbul Üniversitesi ENUYGAR Youtube kanalı: https://www.youtube.com/channel/UCQBCBCvY7GL--ImTAWRwsuQ

PROGRAM

09.30-10.00          AÇILIŞ TÖRENİ

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

İÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Kutgün EYÜPGİLLER

İÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Faruk Kerem GİRAY

İÜ ENUYGAR Müdürü Prof. Dr. A. Resa AYDIN

3 Aralık Mesajı Öğrenci Temsilcisi Oğuz UĞUR

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK

10.15-11.30          1. OTURUM

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Neşe KARS TAYANÇ

İÜ ENUYGAR Merkezi, İÜ SBE Engellilik Araştırmaları ABD, İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Zümrüt ECEVİT SATI

İÜ ENUYGAR Merkezi, İÜ SBE Engellilik Araştırmaları ABD, Siyasal Bilgiler Fakültesi

10.15-10.30         Engellilik ve Erişilebilirlik Hakkı

Prof. Dr. A. Resa AYDIN

İÜ ENUYGAR Merkezi, İÜ SBE Engellilik Araştırmaları ABD, İstanbul Tıp Fakültesi

10.30-10.45         Covid-19 Sürecinde Eğitim Erişilebilirliği

Ilgın AYDINOĞLU

İÜ ENUYGAR Merkezi, İÜ SBE Engellilik Araştırmaları ABD

10.45-11.00         Görme Engelli Bireylerin Bilgi Kurumları İnternet Sitelerine Erişebilirliği: Bilgi Kurumları  Özelinde bir Değerlendirme

Prof. Dr. İshak KESKİN

İÜ ENUYGAR Merkezi, İÜ Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fahri FURAT 

İÜ Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Uzm. Nizamettin OĞUZ

Devlet Arşivleri Başkanlığı (emekli)

Arş. Gör. Dr. Ceyhan GÜLER

İÜ Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

11.00-11.15         Bankalarda ve Noterlerde Görme Engelli Bireylerin İmzalarının Geçerliliği ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar

Stj. Av. Ayşe Begüm BAŞBOZKURT

İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi

11.15-11.30          Tartışma

11.45-13.00          2. OTURUM

Oturum Başkanları:

Dr. Öğretim Üyesi Zerrin AYVAZ REİS

İÜ SBE Engellilik Araştırmaları ABD, İÜ Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi İlyas KAYA

İÜ ENUYGAR Merkezi, İstanbul Tıp Fakültesi

11.45-12.00          Herkes için Erişilebilir bir Kent Mümkün

Dr. Öğretim Üyesi Candan ZÜLFİKAR

İÜ SBE Engellilik Araştırmaları ABD, Mimarlık Fakültesi

12.00-12.15         Türkiye’de Erişilebilir Ulaşım: Mevcut Durum Analizi

Doç. Dr. Ebru DEMİRCİ

İÜ ENUYGAR Merkezi, Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

12.15-12.30          Hak Perspektifinden Türkiye’de Mekansal Erişilebilirlik: Sorunlar ve Sebepler

Av. Hüseyin VAROL

İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi

12.30-12.45         Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Bilgi Teknolojilerine Erişilebilirlik: Türkiye’de Güncel Durum ve Çözüm Önerileri

Av. Çağrı YILDIRIM

İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi

12.45-13.00          Tartışma