Öğrenci

FAKÜLTE KURULU KARARLARI

  • İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Fakültemizde öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında “Mutlak Değerlendirme Sistemi” uygulanmaktadır.
  • İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 20. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Fakültemizde yarıyıl/yılsonu bitirme veya bütünleme sınavlarının ders başarı notuna katkı oranı %50 olarak uygulanmaktadır.
  • İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Fakültemizde ders geçme notu 50 olarak uygulanmaktadır.