Bölümler

Resmi Gazete’nin 11 Mart 2017 tarihli sayısında yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul Üniversitesi’nde Mimarlık Fakültesi kuruldu. Mimarlık lisans programının 2019-2020 Güz Eğitim döneminde ilk öğrencilerini alarak eğitime başlaması planlanmaktadır.


Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi bünyesinde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ve Anabilim Dalı, İç Mimarlık Bölümü ve Anabilim Dalı, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Anabilim Dalı  kurulması konusundaki 17.10.2018 tarihli teklif Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca söz konusu teklif uygun görülerek 24.10.2018 tarihli 99090 sayılı yazı ile bildirilmiştir.


Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi bünyesinde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ve Anabilim Dalı, İç Mimarlık Bölümü ve Anabilim Dalı, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Anabilim Dalı  kurulması konusundaki 17.10.2018 tarihli teklif Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca söz konusu teklif uygun görülerek 24.10.2018 tarihli 99090 sayılı yazı ile bildirilmiştir.


Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi bünyesinde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ve Anabilim Dalı, İç Mimarlık Bölümü ve Anabilim Dalı, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Anabilim Dalı  kurulması konusundaki 17.10.2018 tarihli teklif Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca söz konusu teklif uygun görülerek 24.10.2018 tarihli 99090 sayılı yazı ile bildirilmiştir.