Yükseköğretim Kalite Kurulu'na Öğrenci Üye Belirlenmesi

Yükseköğretim Kalite Kurulu üye seçimi hk.


Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Türk yükseköğretiminde kalite güvencesi sistemini yapılandırmak ve
güçlendirmek amacıyla kurulmuş, yükseköğretim kurumlarının kurumsal dış değerlendirme süreçlerinin
gerçekleştirilmesi, ulusal program akreditasyonu kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve uluslararası akreditasyon
kuruluşlarının tanınması ile kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması ve içselleştirilmesi faaliyetlerini
yürüten idari mali özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir üst Kurul’dur.
Kurul 13 üyeden oluşmakta olup, üyelerden biri yükseköğretim öğrencisidir. Mevcut öğrenci üyenin görev
süresinin dolmuş olması nedeniyle Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu
Yönetmeliği’nin 5. maddesi uyarınca yeni bir öğrenci üye Kurul’a dahil edilecektir. Üye başvurusu için gerekli
belgeler zip dosyası halinde 20 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar basvuru@yokak.gov.tr e-posta
adresine iletilebilir. Başvuru sonucu https://yokak.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir.


Başvuru Şartları
Aşağıda yer alan şartları sağlayan ve Türkiye’de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören
tüm öğrenciler Yükseköğretim Kalite Kurulu öğrenci üyeliğine başvuru yapabilir.
1. 4 yıllık programlardaki lisans öğrencileri için ikinci veya üçüncü sınıf öğrencisi olmak, 5 yıllık
programlardaki lisans öğrencileri için ikinci, üçüncü veya dördüncü sınıf öğrencisi olmak, 6 yıllık
programlardaki öğrenciler için ikinci, üçüncü, dördüncü veya beşinci sınıf öğrencisi olmak, lisansüstü
öğrenciler için ders döneminde olmak
2. Genel akademik not ortalamasının 2.00 ve üzerinde olmak
3. Adli sicil kaydı bulunmamak
4. Disiplin cezası almamış olmak
5. Başvuru yaptığı dönemde kayıt dondurmamış olmak
6. Terör örgütlerine aidiyet veya iltisak ya da bunlarla irtibatı bulunmamak


Başvuru İçin İstenen Belgeler
1. Başvuru formu (Başvuru formu için tıklayınız.. Form doldurulduktan sonra PDF formatı haline
getirilmelidir.)
2. Kimlik belgesi
3. Öğrenci belgesi
4. Adli sicil kaydı
5. Güncel transkript
6. Kalite güvencesi çalışmalarına ilişkin bilgi ve deneyimi kanıtlarıyla içeren niyet mektubu (PDF
formatında iletilmelidir.)
7. Ulusal ve uluslararası sosyal ve kültürel etkinliklere ilişkin bilgi ve deneyimi gösteren belgeler
8. Yabancı dil seviyesini gösterir belge


(Not. Belgeler yukarıda belirtilen sıra no ve belge ismi ile adlandırılarak iletilmelidir.)

Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar için TIKLAYINIZ.