Denemeye Açılan "Building Type Online" Mimarlık Veritabanı

Building Types Online : 

Building Types Online - https://www.degruyter.com/view/db/bdt 

Building Types OnlineSingapur Teknoloji ve Dizayn Üniversitesi’nden Profesor Oliver Hekmann’in öncülüğünde hazırlanmış olup mimari açıdan farklı yapı çeşitlerini inceleyen bir veritabanıdır. Bu veritabanında müzeler, okullar, ofis ve işyerleri, kütüphaneler, endüstriyel amaçlı kullanılan binalar gibi farkli yapı tiplerinin iç ve dıştan fotoğrafları ve teknik çizimleri, bilgisayar grafikleriyle desteklenmiş olup her yapının özellikleriyle ilgili konu bazlı tezler ve makale/ araştırma yazılarına linkler mevcuttur. Veritabani toplamda 850 den fazla araştırma çalışması, 120 den fazla tematik/konu bazlı makale, 2000 resim ve 5000 plan içermektedir.

Kapsadığı konulardan bazıları: Bina Tiplerine Temel Bakış Açıları: Aydınlatma, Akustik, Kentsel Etkenler, Erişim Tipleri ve Planlama Süreçleri gibi konular 

Kimler için:  Akademisyenler, Mimarlık Öğrencileri ve Uygulayıcıları

İlgili Disiplinler: Mimarlık ve ilgili alanlar

Eğitim Videosu:   https://www.youtube.com/watch?v=4mhesnCZfQQ

Erişim Tarihleri: 02 Nisan - 5 Temmuz 2020