Fakültemiz

Türkiye’nin en köklü üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi’nin aktif 16 fakültesi arasında en gençlerinden biri olan İ.Ü. Mimarlık Fakültesi 3 lisans, 3 yüksek lisans ve 1 doktora programıyla sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Resmi Gazete’nin 11 Mart 2017 tarihli sayısında yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul Üniversitesi’nde Mimarlık Fakültesi kurulmuştur.​ Mimarlık Fakültesi bünyesinde ilk olarak Mimarlık Bölümü ve Mimarlık Anabilim Dalı kurulmuştur. 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 17.10.2018 tarihli toplantısında Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, İç Mimarlık Bölümü ve İç Mimarlık Anabilim Dalı ile Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı kurulması uygun görülmüştür. Adı geçen kurulun 31.03.2021 tarihli toplantısında da Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı isimlerinin Endüstriyel Tasarım Bölümü ve Endüstriyel Tasarım Anabilim Dalı olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Mimarlık lisans programı 2019-2020 eğitim-öğretim yılı, İç Mimarlık lisans programı 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ve Şehir ve Bölge Planlama lisans programı 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretime başlamıştır. 

Mimarlık, İç Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinin yüksek lisans programları da aktiftir. Ayrıca Mimarlık doktora programı 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren eğitime başlamıştır.İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ


MİSYON

Fakülteyi oluşturan bölümlerin katılımıyla yerel ve küresel ölçekte disiplinlerarası çalışmalar yapan, mimarlık ortamını evrensel düzeye yükseltecek meslek insanı ve akademisyen yetiştirmektir.

VİZYON

Ulusal kimlik ve değerlere bağlı, uluslararası ölçek ve standartlarda mesleki ve akademik faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir kurum haline gelmektir.

İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Resmi Gazete’nin 11 Mart 2017 tarihli nüshasında yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Dünyanın köklü ve öncü üniversitelerinin başında yer alan İstanbul Üniversitesi,  yenilikçi bir eğitim kurumu olma misyonuyla Mimarlık Fakültesi’ni de bünyesine alarak bu alanda da söz sahibi olduğunu ortaya koymuştur. Fakültemizde 2019-2020 Güz Döneminde Mimarlık Bölümü ve 2020-2021 Güz Döneminde İç Mimarlık Bölümü ilk öğrencilerini alarak eğitime başlamıştır. 2021-2022 Güz Döneminde ise Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ilk öğrencilerini alacaktır. Endüstriyel Tasarım lisans programının da 2022-2023 eğitim-öğretim yılında açılması planlanmaktadır.

Çevreyi insan eliyle biçimlendirme alanı olan mimarlık eğitiminin kendine İstanbul Üniversitesi gibi çok farklı eğitim ve meslek alanlarını bünyesinde barındıran bir kurumda yer bulması anlamlıdır. Mimarlığın insan yaşamının her alanında gereksinim duyulan bir pratiğe sahip olması Fakültemizin diğer fakülteler ile ve ayrıca kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yakın iletişim ve etkileşimde olacağının göstergesidir. Yapılı çevrenin sürdürülebilirliği ancak anılan kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin yaratacağı sinerji ile gerçekleşebilir.

Fakültemizi oluşturan ve ilerleyen zamanda eklenecek olan diğer bölüm ve programların yönetsel ve akademik hazırlık çalışmaları Rektörlüğümüzün verdiği sınırsız destekle hızla sürmektedir. Gerekli akademik ve idari altyapıyı oluşturmak suretiyle mevzuat çerçevesinde sürdürülen çalışmalarımız mimarlık eğitimine yeni bakış açıları kazandırmayı, yenilikçi çağdaş yöntemlerle geleceğin mimarlarını yetiştirmek için gerekli ortamı hazırlamayı hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda, üniversitelerin hem akademik hayatın hem de sosyal hayatın merkezi olduğu/olması gerektiği düşüncesiyle Beyazıt Seminerleri, Lise Kış Okulları, fakülte içi eğitim seminerleri, ulusal/uluslararası konferanslar, öğrenci atölyeleri, açılış ve ilk ders etkinlikleri ve Mimar Sinan’ı anma programı gibi pek çok faaliyet düzenledik. Böylelikle öğrencilerimizin didaktik eğitim yerine çok boyutlu düşünen ve sorgulayan bireyler olmalarını destekleyen ortamlar yaratmayı hedefliyoruz.  Tüm faaliyetlerimizde öğrencilerin ve öğretim üyelerinin etkileşimini sağlayacak alternatif paylaşım ortamları yaratma çabası içerisindeyiz. Bunun yanı sıra geçirdiğimiz pandemi sürecinde daha önceden başlattığımız tüm etkinliklerimizi uzaktan erişilebilir yöntemlerle yürüttük. Beyazıt Seminerleri kitabımız, Mimarlık Kulübü’nün ve Fakülte kütüphanesinin kurulması da pandemi sürecinde gerçekleştirdiğimiz diğer önemli mihenk taşı etkinlikler arasındadır. Fakülte kütüphanemizin yanı sıra, İstanbul Üniversitesi’nin sağladığı dijital ortamda erişilebilir veri tabanları, çevrimiçi kurslar ve sertifika programları ile hem yüzyüze hem de sanal olarak erişilebilir bilgi kaynaklarının artırılmasının ve paylaşılmasının önemine inanıyoruz.

32 yılı bulan mimarlık meslek hayatımın ve 26 yıl önce başlayan akademik kariyerimin ardından 31 Mayıs 2018 tarihinde üstlendiğim İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevi pek çok sorumluluğu içermektedir. Türkiye’nin genç mimar, şehir ve bölge plancısı, iç mimar, endüstri ürünleri tasarımcısı ve peyzaj mimarlarını her türlü çağdaş teknik bilgi ve beceri ile donatırken, onları ahlaki ve etik değerlere sahip, ülkesini seven, insanlığa faydalı olmayı hedefleyen, aydın, çağdaş ve dünya çapında vizyona sahip birer insan olarak yetiştirecek kadroyu ve fiziksel ortamı oluşturma görevi ilk sırada yer almaktadır.

Prof.Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller