Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulan yeni bölüm ve anabilim dalları

Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi bünyesinde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ve Anabilim Dalı, İç Mimarlık Bölümü ve Anabilim Dalı, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Anabilim Dalı  kurulması konusundaki 17.10.2018 tarihli teklif Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca söz konusu teklif uygun görülerek 24.10.2018 tarihli 99090 sayılı yazı ile bildirilmiştir.