Fakültemiz

Türkiye’nin en köklü üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi’nin 14 fakültesine bir yeni fakülte daha eklendi. İÜ Mimarlık Fakültesi’nin kurulması ile İstanbul Üniversitesi Fakülte Sayısı 15 oldu.

Resmi Gazete’nin 11 Mart 2017 tarihli sayısında yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul Üniversitesi’nde Mimarlık Fakültesi kuruldu. Mimarlık lisans programının 2019-2020 Güz Eğitim döneminde ilk öğrencilerini alarak eğitime başlaması planlanmaktadır.İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ


MİSYON

Fakülteyi oluşturan bölümlerin katılımıyla yerel ve küresel ölçekte disiplinlerarası çalışmalar yapan, mimarlık ortamını evrensel düzeye yükseltecek meslek insanı ve akademisyen yetiştirmektir.


VİZYON

Ulusal kimlik ve değerlere bağlı, uluslararası ölçek ve standartlarda mesleki ve akademik faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir kurum haline gelmektir.


İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Resmi Gazete’nin 11 Mart 2017 tarihli nüshasında yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Dünyanın köklü ve öncü üniversitelerinin başında yer alan İstanbul Üniversitesi,  yenilikçi bir eğitim kurumu olma misyonuyla Mimarlık Fakültesi’ni de bünyesine alarak bu alanda da söz sahibi olduğunu ortaya koymuştur. Fakültemizin 2019-2020 Güz eğitim döneminde ilk öğrencilerini alarak eğitime başlaması planlanmaktadır.

İstanbul Üniversitesi’nin 15. Fakültesi olan Mimarlık Fakültesi’nde,  gelişmiş fakültelerde bulunan tüm bölümleri kurmak amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Çevreyi insan eliyle biçimlendirme alanı olan mimarlık eğitiminin kendine İstanbul Üniversitesi gibi çok farklı eğitim ve meslek alanlarını bünyesinde barındıran bir kurumda yer bulması anlamlıdır. Mimarlığın insan yaşamının her alanında gereksinim duyulan bir pratiğe sahip olması Fakültemizin diğer fakülteler ile ve ayrıca kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yakın iletişim ve etkileşimde olacağının göstergesidir. Yapılı çevrenin sürdürülebilirliği ancak anılan kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin yaratacağı sinerji ile gerçekleşebilir.

Fakültemizi oluşturacak bölüm ve programların yönetsel ve akademik hazırlık çalışmaları Rektörlüğümüzün verdiği sınırsız destekle hızla sürmektedir. Gerekli idari altyapıyı oluşturmak suretiyle mevzuat çerçevesinde sürdürülen çalışmalarımız mimarlık eğitimine yeni bakış açıları kazandırmayı, yenilikçi çağdaş yöntemlerle geleceğin mimarlarını yetiştirmek için gerekli ortamı hazırlamayı hedeflemektedir.

32 yılı bulan mimarlık meslek hayatımın ve 26 yıl önce başlayan akademik kariyerimin ardından 31 Mayıs 2018 tarihinde üstlendiğim İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevi pek çok sorumluluğu içermektedir. Türkiye’nin genç mimar, şehir ve bölge plancısı, iç mimar, endüstri ürünleri tasarımcısı ve peyzaj mimarlarını her türlü çağdaş teknik bilgi ve beceri ile donatırken, onları ahlaki ve etik değerlere sahip, ülkesini seven, insanlığa faydalı olmayı hedefleyen, aydın, çağdaş ve dünya çapında vizyona sahip birer insan olarak yetiştirecek kadroyu ve fiziksel ortamı oluşturma görevi ilk sırada yer almaktadır.

Prof.Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller